Uudised

Halliste aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning RVP rekonstrueerimise projekteerimistööd

Halliste Vallavalitsus ja Keskkond & Partnerid OÜ sõlmisid lepingu "Halliste aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimistööd."

Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise projekteerimine

Projekteeritakse vee-, kanalisatsiooni- ja survekanalisatsioonitorustikud ning 2 reovee-pumplat, 2 puurkaev-pumplat, 1 reoveepuhasti.

Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reovee ülepumplate uurimus-projekteerimistööd

Projekteeritakse vee-, kanalisatsiooni- ja survekanalisatsioonitorustikud ning 6 reoveepumplat.